Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă admiterea la studii superioare de master, ciclul II, etapa a II-a, la specialităţile Management educaţional, Teoria și metodologia instruirii şi Didactici funcționale în învățământul preșcolar și în învățământul primar, pentru locurile cu finanţare în bază de contract.

  • Perioada de admitere 04.08.2016 – 26.08.2016
  • Şedinţa Comisiei de concurs 02 septembrie 2016
  • Anunţarea rezultatelor concursului de admitere 03 septembrie 2016
Acte necesare pentru prezentare Comisiei de admitere 
  1. Cererea de admitere la concurs; 
  2. Diploma de studii superioare şi suplimentul la acesta, în original şi xerocopie;
  3. Certificatul medical (formular 086-U);
  4. Buletinul de identitate, în original şi xerocopie;
  5. Copia carnetului de muncă;
  6. 4 fotografii 3x4.
Actele pot fi depuse la Comisia de admitere, 
pe adresa:
str. Doina 104, biroul 101 A (etajul I), 
mun. Chişinău, 
Telefon de contact: (+373) 22 46 87 32
  
Programul de activitate a Comisiei de Admitere:
Luni – Vineri, 09.00 – 17.00;
Sâmbăta, 9.00 – 14.00.