ORARUL SUSŢINERII TEZELOR DE MASTER
Programul de instruire Pre Bologna, anul de studii 2014-2015
 

 

 

Nr. d/o

Data

Ora

Specializarea

Grupa

Sala de curs

1.

22.01.2015

10oo

Psihologie socială şi corecţională

201

208

2.

23.01.2015

10oo

Management educaţional

202

208

3.

22.01.2015

10oo

Didactici funcţionale în educaţia preşcolară şi în învăţămîntul primar

Didactica disciplinelor filologice

205

203

412

4.

23.01.2015

10oo

Didactica disciplinelor socioumane

204

412