Studii masterat (ciclul II)
Ultimele știri Prezentarea programelor de masterat 
Opinii, sugestii şi consiliere Calendar. Metodologie. Număr de locuri.

ANUNŢURI


Rezultatele preventive la concursul de admitere la studii superioare de master, ciclul II, etapa I

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II masterat, pentru anul de învăţământ 2017 -2018

ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ABSOVENŢI!

ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ANUL II DE STUDII, PROGRAMUL DE INSTRUIRE 2015-2017 (BOLOGNA) ŞI 2016-2018 (PRE BOLOGNA). VINERI, 26 mai 2017, VA AVEA LOC SUSŢINEREA PREVENTIVĂ A TEZELOR DE MASTER (ora 14.45, în sala 312)Rechizitele bancare pentru transfer bancar Studii Masterat

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II

În atenţia candidaţilor admişi la studii superioare de master, ciclul II, anul de studii 2016-2017, la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă admiterea la studii superioare de master, ciclul II, etapa a II-a

REZULTATELE PREVENTIVE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II, ETAPA I

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI în consorţiu cu Universitatea de Stat Tiraspol (cu sediul la Chişinău) anunţă concursul de admitere la STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II,

PLAJA ORARĂ A STUDIILOR SUSPERIOARE DE MASTERAT (18.09.2015-19.09.2015)