Contact

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

str. Doina 104, MD 2059, Chisinau, Republica Moldova

tel: +373 22 468733, +373 22 400700

fax:+373 22 459854

e-mail: ise@ise.md,

Contact


 

 

 Birou

 Telefon

Director


 

400-701

Anticamera

 

 

 

201

400-700

46.87.33

Fax: 45.98.54

Director adjunct Perfecţionare

Vicol Nelu

316

46.67.87

Director adjunct Ştiinţă

Bucun Nicolae

201

46.67.86

Serviciul Personal, Juridic, Cancelaria, Protecția Muncii, Arhiva

Năduh Larisa

Mihailov Silvia

302

46.87.28

Serviciul Economico-Financiar

Furtuna Zinaida

304

46.82.91

46-03-66

Economist-coordonator

Coșeru Ina

306

400-757

Secţia Informatizare şi Editare

Gremalschi Ludmila

214

400-752

Secţia Doctorat

Şef secție: Afanas Aliona

211

46.69.05

Secretar ştiinţific

Secretar ştiinţific: Paladi Oxana

203

400-755

Secţia Studii

Şef secţie: Leviţchi Aliona

301

46.87.30

Sectorul Limbă și Comunicare

Şef sector: Marin Mariana

303

400-758

Sectorul Calitatea Educației

Şef sector : Nastas Svetlana

307

400-740

Sectorul Parteneriate Educaționale

Şef sector: Orindaș Lilian

305

400-713

Sectorul Asistența Psihologică în Educație

Şef sector: Bolboceanu Aglaida

406

46-00-29

400-716

Sectorul Educaţie Timpurie

Şef sector: Clichici Veronica

310

400-714

Sectorul Managementul Formării profesionale

Şef sector: Afanas Aliona

401

400-723

Biblioteca

Bibliotecar: Globa Elizaveta

 

400-729

Catedra Pedagogie și Psihologie

Şef catedră: Petrovschi Nina

309

400-712

Catedra Educație Preșcolară și Învățămînt Primar

Şef catedră: Pascari Valentina

107

400-711

Catedra Psihopedagogie și Mangament Educațional

Şef catedră: Andriţchi Viorica

207

400-759

Catedra Didactica Disciplinelor Școlare

Şef catedră: Achiri Ion

403

46-03-63

 

Aria curriulară: Solovei Rodica

207

 

Comitetul Sindical

Țîntari Vasile  

210

400-700

Univers Pedagogic

Redactor-şef: Ciobanu Vladimir

411

400-717

Consiliu Ştiinţific Specializat

Vicepreședinte  Andriţchi Viorica

410

46-09-39

Secretar Paladi Oxana

 

 

Centrul  Naţional de Educaţie Rutieră

Buimestru Lilia

109

46.87.32

Centrul de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional

Mija Violeta

Huţu Nicolae

209

46.69.06

400-760

Centrul de Excelenţă Didactică

Achiri Ion

402

46-03-63

Secţia Managementul Calităţii

Rabacu Ion

408

46-29-59

Gospodăria IŞE

Director-adjunct:

Captarencu Vitalie

Şef gospodărie: Creţu Tamara

313

46.69.21

400-753

Depozit IŞE

Şef de depozit: Frunze Ana

 

400-753

Profilactoriu „Pedagogul”

Medic –şef: -Popa Silvia

Recepţia: Medelean Elena

 

400-710

400-749

Arhiva

Rabacu Ion

 

400-722