CENTRUL DE EXCELENȚĂ DIDACTICĂ (CED)

 

INAUGURAREA - 26 SEPTEMBRIE 2012  

Centrul de Excelență Didactică

ȘEF CED -dr. ACHIRI ION

 

 
Obiectivele CED:
 • Acordarea asistenței didactice cadrelor didactice și manageriale  din perspectiva implementării curriculumului modernizat la disciplinele școlare;
 • Elaborarea, dezvoltarea și implementarea softurilor educaționale;
 • Promovarea concepției SALiS în cadrul realizării procesului educațional la fizică, chimie și biologie.
Realizări:
 • Amenajarea și echiparea laboratoarelor moderne de fizică, chimie și biologie în cadrul cărora cadrele didactice își dezvoltă competența de cunoaștere științifică;
 • Organizarea și desfășurarea ședințelor Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică;
 • Elaborarea și experimentarea softurilor educaționale la matematică;
 • Organizarea și desfășurarea  Seminarelor Naționale și Internaționale la Geografie;
 • Organizarea și desfășurarea workshop-urilor internaționale pe probleme educaționale.
Parteneriate internaționale cu:
 • Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Facultatea de Psihologie și Științe, Departamentul de Didactica Științelor Reale;
 • Inspectoratul Școlar Județean Cluj, România;
 • Casa Corpului Didactic Cluj-Napoca,  România;
 • Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, România;
 • Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, România;
 • Inspectoratul Școlar Județean Buzău, România;
 • Societatea de Geografie din România, Filiala Suceava.