Director adjunct Ştiinţă
 BUCUN, Nicolae Director adjunct pentru ştiinţă la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (2007–prezent).Prorector pentru ştiinţă al Institutului de Stat de Instruire Continuă (2002–2007);Prim – viceministru al Ministerulului Educaţiei şi Ştiinţei (1999-2002);Director al Institutului de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice (1990-1999);Director adjunct pentru ştiinţă la Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice (1986-1990);
Continuarea-> 
Director adjunct Formare Continuă
Nelu VICOL, conferenţiar universitar (docent), doctor în filologie, director adjunct-formare continuă al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei  (or. Chişinău), autor de monografii, ghiduri metodologice, compendiumuri, articole ştiinţifice publicate în ţară şi în străinătate, conducător ştiinţific de masterat şi de doctorat la specialitatea pedagogie generală. 
Continuarea-> 
Secretar Ştiinţific
Oxana PALADI, doctor în psihologie, conferenţiar universitar Secretar Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
Continuarea->