Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 2-3 noiembrie 2012
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ „OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE” ŞI-A DESFĂŞURAT LUCRĂRILE ÎN INCINTA INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, ÎN ZILELE DE 2-3 NOIEMBRIE 2012
Continuarea->