CATEDRA ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR ŞI EDUCAȚIE TIMPURIE

 

Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar

 

Mariana MARIN,
dr.conf.univ.,
şef catedră

 

Membrii catedrei:


 

Activitatea didactico-științifică

Activitatea științifico-metodică