Catedra Pedagogie şi Psihologie
 Catedra Pedagogie şi Psihologie ciclul II, masterat

Şef catedră – Petrovschi Nina,
dr.hab., conf. univ.Obiectivele generale ale catedrei:
 1. Formarea specialiştilor de înaltă calificare prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniile Ştiinţe ale Educaţiei şi Ştiinţe Sociale.
 2. Dezvoltarea competenţelor de cercetare ştiinţifică în domeniile Ştiinţe ale Educaţiei şi Ştiinţe Sociale.
 3. Achiziţionarea abilităţilor profesionale aplicabile, inovatoare şi relevante în procesul educaţional.
 4. Armonizarea cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor în conformitate cu politica educaţională a statului.
 5. Pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă.
 6. Pregătirea specializată pentru un doctorat în domeniu.
În cadrul catedrei activează cadre didactice de înaltă calificare, capabile să ofere servicii calitative în formarea specialiştilor în domeniile Ştiinţe ale Educaţiei şi Ştiinţe Sociale: 
 1. Petrovschi Nina, dr.hab., conf. univ.
 2. Pogolşa Lilia, dr. hab., conf. univ.
 3. Bucun Nicolae, dr. hab., prof. univ.
 4. Bolboceanu Aglaida, dr. hab., prof. cercet.
 5. Andriţchi Viorica, dr. hab., conf. univ.
 6. Patraşcu Dumitru, dr. hab., prof. univ.
 7. Baciu Sergiu, dr. hab., conf. univ.
 8. Vicol Nelu, dr., conf. univ.
 9. Paladi Oxana, dr., conf. univ.
 10. Marin Mariana, dr., conf. univ.
 11. Botgros Ion, dr., conf. univ.
 12. Achiri Ion, dr., conf. univ.
 13. Paniş Aliona, dr., conf. univ.
 14. Cara Angela, dr., conf. univ.
 15. Solovei Rodica, dr., conf. cercet.
 16. Afanas Aliona, dr. în pedagogie
 17. Cucer Angela, dr. în psihologie
 18. Stanciuc Zinaida, dr. în pedagogie
 19. Pavlenco Lilia, dr. în psihologie
 20. Cebanu Lilia, dr. în pedagogie
 21. Nastas Svetlana, dr. în pedagogie
 22. Petica Rodica, metodist
Categorii de programe oferite:

Ştiinţe ale Educaţiei:
 1. Management educaţional
 2. Didactica disciplinilor filologice
 3. Didactica disciplinilor socioumane
 4. Didactica disciplinelor reale
 5. Psihopedagogie preşcolară
 6. Psihopedahogie în învăţămîntul primar
 7. Teoria şi metodologia instruirii
Ştiinţe Sociale:
 1. Asistenţă psihologică în sistemul educaţional
 2. Psihologie socială şi corecţională
 3. Psihologia educaţiei timpurii
 4. Asistenţă psihologică a persoanelor cu CES
Misiunea didactică a programelor de studii constă în formarea unor specialişti care:
 • au capacitatea de a manifesta disponibilitatea de a-şi perfecţiona pregătirea;
 • sa-şi dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor din diverse surse alternative din literatura de specialitate în vederea formulării de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • sa-şi dezvolte capacitatea de a lucra în echipă în vederea soluţionării unor situaţii de caz şi elaborării unor proiecte;
 • sa-şi formeze abilitatea de a lucra în diverse contexte în scopul integrării diverselor domenii.