Catedra Matemetică și Științe


 

Описание: http://ise.md/perif/CMS_clip_image002_0001.jpg

ŞEF CATEDRĂ

Achiri Ion,
doctor în ştiinţe fizico-matematice,
conferenţiar universitar

Adresa

IŞE, m. Chişinău, str. Doina,104, etaj IV, biroul 402-403
Telefon de contact 022 460363


Colaboratorii catedrei                                

 • Achiri Ion          –  dr., conf.univ.
 • Botgros Ion        –  dr., conf. univ. 
 • Bulmaga Petru     –  dr., conf. univ.
 • Covali  Andrei      –  dr., conf.univ.
 • Raischi Victor      –   lector univ.
 • Prunici Elena       –   lector univ.
 • Pisău Aurelia       –    lector univ.
 • Ciuvaga Victor       –  lector univ.
 • Franţuzan Liudmila –  lector univ.
Obiectivele majore ale activităţii catedrei: 
    - Realizarea cursurilor de formare profesională continuă de calitate la disciplinele şcolare din aria curriculară Matematica şi Ştiinţe: Matematică, Fizică, Biologie, Chimie, Matematică și Fizică, Chimie și Biologie.
    -  Realizarea cursurilor de calificare suplimentară și recalificare profesională de calitate la specialităţile Matematică, Fizică, Biologie, Chimie.

IMPORTANT ! 
În anul 2018 toate cursurile de formare profesională continue (20 credite profesionale) sunt fără plată!

 I. Domenii de activitate

 • Formarea complexă - 150 de ore contact direct / 20 credite profesionale, 3 săptămîni.
 • Programa de formare profesională continuă include 4 module:
  • Modulul A: Didactica disciplinei şcolare.
  • Modulul B: Psihopedagogie.
  • Modulul C: Tehnologii educaționale și comunicaționale în educaţie.
  • Modulul D: Dezvoltarea profesională
 • Catedra prestează servicii de calitate în domeniul formării profesionale continue la Modulul A: Didactica disciplinei şcolare la disciplinele şcolare din aria curriculară Matematica și Științe.
  • Matematică
  • Fizică
  • Biologie
  • Chimie.
 • Colaboratorii catedrei asigură realizarea Modulului C: Tehnologii educaţionale şi comunicaţionale în educaţie la toate seriile de formare continuă la IŞE.
 • Catedra prestează servicii de calitate în domeniul formării profesionale continue la Modulul D: Dezvoltarea profesională la disciplinele şcolare din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe. Se vor discuta, inclusiv probleme ce ţin de atestarea cadrelor didactice în contextul noului REGULAMENT DE ATESTARE A CADRELOR DIDACTICE.  
 • ATENŢIE!  
      Pentru anul 2018 sunt preconizate două serii ale cursurilor de  formare la specialităţile duble:
      a) Matematică şi Fizică ( 28.05 - 23.06.18);
      b) Chimie şi Biologie  ( 05.11 - 30.11.18).
  Durata cursurilor - 4 săptămăni; 210 ore contact direct / 28 credite profesionale. Taxa – fără plată. 
Beneficiari:
Cadrele didactice din gimnazii, licee, şcoli profesionale, colegii. 
 
Planul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice pentru anul 2018
Matematica
1.15.01 – 02.02.18 (rom.) (3 săptămâni)
2.05.02 – 23.02.18 (rom.)(3 săptămâni)
3.26.02– 16.03.18 ( rom.)(3 săptămâni)
4.07.05 – 25.05.18 ( rom.)(3 săptămâni)
5.24.09 – 12.10.18 (rus.)(3 săptămâni)
 6.05.11 – 23.11.18 (rom.)(3 săptămâni) 
7.26.11 – 13.12.18 (rom.)(3 săptămâni)
Fizica 
1.26.02 – 16.03.18 ( rom.)(3 săptămâni)
2.28.05 – 15.06.18 ( rom.)(3 săptămâni)
3.24.09 – 12.10.18 ( rus.)(3 săptămâni)
4.05.11 -  23.11.18 (rom.)(3 săptămâni)
Matematica şi Fizica
1.28.05 – 23.06.18 (rom.)(4 săptămâni)
Chimia
1.05.02 – 23.02.18 (rom.)(3 săptămâni)
2.17.04 – 04.05.18 (rom.)(3 săptămâni)
3.24.09 – 12.10.18 (rus.)(3 săptămâni)
4.26.11 – 13.12.18 (rom.)(3 săptămâni)
Biologia
1.19.03 – 06.04.18 (rom.)(3 săptămâni)
2.24.09 – 12.10.18 ( rus.)(3 săptămâni)
3.15.10 – 01.11.18 (rom.)(3 săptămâni)
4.26.11 – 13.12.18 (rom.)(3 săptămâni)
Chimia şi Biologia
1.05.11 – 30.11.18 (rom.)(4 săptămâni)

Important! 
    Înscrierea la cursuri poate fi realizată online pe adresa www.ise.md sau prin telefon: 022 46 03 63 !

Catedra Matematică şi Ştiinţe

Setul de acte necesare pentru a fi acceptat la cursuri:
 • ordinul de delegare (cursuri fără plată) sau, în cazul cînd persoana nu are un astfel de ordin, cererea personală de înscriere la cursuri (cursuri cu plată);
 • copia buletinului de identitate.
Portofoliul de evaluare
Cursanţii prezintă la evaluare
Lucrare de curs la disciplina şcolară ce ţine de unul  dintre următoarele subiecte:
  1. test de  evaluare sumativă la disciplina şcolară;
  2. proiect didactic al unei lecţii la disciplina şcolară;
  3. prezentare Power Point cu un subiect de didactica disciplinei şcolare respective.
Notă. Lucrările scrise pot fi elaborate  atît în mod individual, cît şi în grup (în cooperare cu alţi cursanţi). Toate materialele elaborate de către cursanţi se restituie  autorilor. 
 
II. Alte activităţi educaţionale
 • Catedra organizează şi traininguri, seminarii, workshopuri de scurtă durată.
 • Catedra organizează studii de recalificare profesională şi studii de calificare profesională  suplimentară  la  matematică, fizică, chimie, biologie.
 • Catedra organizează şi cursuri de formare continuă de scurtă durată (monomodulare):
  • Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie (Word, Excel, Power Point);
  • Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în educaţie din perspectiva utilizării tablei digitale şi a softurilor educaţionale;
  • Sistemul e-Learning în educație;
III. Domenii de cercetare ştiinţifică ale colaboratorilor catedrei
Colaboratorii catedrei sînt specialişti competenţi, cu experienţă vastă în domeniul educaţional. Sînt autori de curricula şcolare, autori de manuale, ghiduri metodologice, culegeri de exerciţii şi probleme, culegeri de teste, ghiduri metodice etc. Seturile didactice elaborate de colaboratorii catedrei se implementează cu succes în practica educaţională. În cadrul cursurilor de formare se  analizează şi se elaborează recomandări metodice de implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice obţinute, ceea ce reprezintă  un avantaj major pentru cursanţi.
Profesorii de matematică, fizică, biologie și chimie, paricipanţi la stagiile de formare profesională, se vor iniţia în activitatea cu tablele electronice interactive şi în utilizarea soft-urilor educaţionale.
              
MULT STIMAŢI COLEGI DE BREASLĂ,
 
OPŢIUNEA DE A REALIZA CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ LA CATEDRA MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE a INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Vă asigură sporirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare la disciplinele pe care le predați  şi avansarea în cariera didactică!

Colaboratorii catedrei și IȘE Vă așteaptă cu drag!

Dragi colegi!!!  Profitați de ocazia tratării fără plată la Profilactoriul institutului în perioada realizării cursurilor de formare continuă în anul 2018!