Sectorul Asistența Psihologică în Educație
 

Sectorul Asistența Psihologică În Educație


Aglaida BOLBOCEANU,
șef sector, director de proiect,
profesor cercetător, doctor habilitat în psihologie
Telefon: 022460029


 
PROIECT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
fundamentală și aplicativă pentru anii 2015-2018
15.817.06.07 F 

Titlu: EPISTEMOLOGIA ŞI PRAXEOLOGIA ASISTENŢEI PSIHOLOGICE A ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII

EPISTEMOLOGY AND PRAXEOLOGY OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE OF LIFELONG LEARNING

Obiectivele proiectului de cercetare:
 • Modalități de abordare științifică a problemei de cercetare. Analiza politicilor educaționale naționale şi internaționale referitor la asistența psihologică şi a situației curente a învățării pe tot parcursul vieții.
 • Determinarea resurselor şi barierelor psihosociale ale personalității şi elaborarea strategiei de dezvoltare a asistenței psihologice din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.
 • Elaborarea şi experimentarea metodologiilor şi instrumentelor de asistență psihologică a învățării pe tot parcursul vieții.
 • Elaborarea materialelor pentru aplicare în activitatea psihologului la nivelul unității educaționale; crearea unei platforme de aplicare în vederea validării şi diseminării rezultatelor obținute în cadrul proiectului.
ECHIPA DE CERCETARE:
 • Bolboceanu Aglaida - doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, director de proiect
 • Bucun Nicolae - doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, cercetător științific principal
 • Sleahtiţchi Mihail - doctor in psihologie, cercetător științific coordonator
 • Cucer Angela - doctor în psihologie, cercetător științific coordonator
 • Furdui Emilia - cercetător științific
 • Batog Mariana - cercetător științific 
 • Mihailov Veronica - cercetător științific 
 • Vrabie Violeta - cercetator științific stagiar

Sectorul Asistența Psihologică În Educație

Membrii sectorului Asistenţă Psihologică în Educaţie

În realizarea proiectului sunt implicați doctoranzii si posttoctoranzi din sector: Cazacu Daniela, Ciorici Cătălina, Vrabie Silvia, Baltaga Nadejda, Cerlat Larisa, Gladcenco Maria, Vrabii Violeta, Chicuș Diana, Manoil Pavel.


Activitatea Ştiinţifică şi Inovaţională în anul 2016