Sectorul Asistența Psihologică în Educație
 

Sectorul Asistența Psihologică În Educație


Aglaida BOLBOCEANU,
șef sector, director de proiect,
profesor cercetător, doctor habilitat în psihologie
Telefon: 022460029


 
PROIECT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
fundamentală și aplicativă pentru anii 2015-2018-2019
15.817.06.05 F 

Titlu: EPISTEMOLOGIA ŞI PRAXIOLOGIA ASISTENŢEI PSIHOLOGICE A ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII

EPISTEMOLOGY AND PRAXIOLOGY OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE OF LIFELONG LEARNING

Obiectivele proiectului de cercetare:
 • Modalități de abordare științifică a problemei de cercetare. Analiza politicilor educaționale naționale şi internaționale referitor la asistența psihologică şi a situației curente a învățării pe tot parcursul vieții.
 • Determinarea resurselor şi barierelor psihosociale ale personalității şi elaborarea strategiei de dezvoltare a asistenței psihologice din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.
 • Elaborarea şi experimentarea metodologiilor şi instrumentelor de asistență psihologică a învățării pe tot parcursul vieții.
 • Elaborarea materialelor pentru aplicare în activitatea psihologului la nivelul unității educaționale; crearea unei platforme de aplicare în vederea validării şi diseminării rezultatelor obținute în cadrul proiectului.
 • Asigurarea materialelor conceptual-metodologice pentru asistenţa psihologică a părinţilor şi cadrelor didactice referitor la implicarea copiilor în ÎPTPV.
ECHIPA DE CERCETARE:
 • Bolboceanu Aglaida - doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, director de proiect
 • Bucun Nicolae - doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, cercetător științific principal
 • Cucer Angela - doctor în psihologie, cercetător științific coordonator
 • Furdui Emilia - cercetător științific
 • Batog Mariana - cercetător științific
 • Purici Ion – dr.biologie, cercetător științific superior
 • Cerlat Raisa – cercetător științific
În realizarea proiectului sunt implicați și doctoranzii din sector.
 Activitatea Ştiinţifică şi Inovaţională în anul 2016