Sectorul Educație Timpurie
 
Proiectul: 15.817.06. 18 A
Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a calității și eficienței procesului de educație timpurie, 

 

Echipa de cercetare în cadrul Proiectului:
 
Veronica CLICHICI, dr. în științe pedagogice, șef sector
Dascal Angela,drd., cercetător ştiinţific
Cristina STRAISTARI-LUNGU, drd., cercetător ştiinţific
Stella DUMINICĂ, drd., cercetător ştiinţific

Obiectivul general: Dezvoltarea procesului de educație timpurie și elaborarea instrumentelor de asigurarea a calității acestuia.

 

Obiectivul de extindere a proiectului pentru anul 2019

      Asigurarea metodologică a procesului educațional cu instrumentarul necesar activității didactice privind implementarea curriculumului dezvoltat în educația timpurie în vederea pregătirii copilului pentru școală.


Obiectivele proiectului de cercetare pe perioada anilor 2015-2018
  • Analiza cadrului de politici privind educaţia timpurie a copiilor şi accesul lor la servicii de calitate.
  • Perfecţionarea şi optimizarea standardelor de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de vârstă timpurie. Dezvoltarea curriculumului şi tehnologiilor educaţionale privind educaţia timpurie pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţie de calitate.
  • Elaborarea şi experimentarea metodologiei de aplicare eficientă a standardelor de învăţare şi dezvoltare pentru copil, a curriculumului modernizat în raport cu standardele.
  • Elaborarea produselor curriculare în scopul aplicării eficiente a curriculumului modernizat în conformitate cu standardele de învăţare şi dezvoltare. Evaluarea impactului curriculumului modernizat asupra dezvoltării copilului de vârstă timpurie şi adaptării lui şcolare.