Sectorul Educație Timpurie
 
Proiectul: 15.817.06. 18 A
Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a calității și eficienței procesului de educație timpurie, 

 

Echipa de cercetare în cadrul Proiectului:

Tatiana VASIAN dr. în psihologie, director de proiect
Veronica CLICHICI, dr. în științe pedagogice, șef sector
Dascal Angela,drd., cercetător ştiinţific
Cristina STRAISTARI-LUNGU, drd., cercetător ştiinţific
Stella DUMINICĂ, drd., cercetător ştiinţific

Rezumatul tematic privind implementarea Proiectului pe perioada anilor 2015-2018 

      Cercetarea științifică a Proiectului Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a calității și eficienței procesului de educație timpurie porneşte de la necesitatea asigurării accesului egal la educaţie timpurie de calitate pentru toţi copiii, din perspectiva tratării ei ca pregătire pentru viaţă, care le-ar favoriza o dezvoltare plenară (fizică, cognitivă, socio-emoţională etc.) şi ar garanta succesul debutului şcolar. Rezultatele ştiinţifice obţinute vor contribui la  realizarea prevederilor Strategiei Sectoriale de Dezvoltare Educaţia – 2020, sporind calitatea şi eficienţa procesului de educaţie timpurie.

     În procesul investigaţiilor va fi stabilit nivelul de eficienţă a politicilor existente privind educaţia timpurie, iar drept urmare, dezvoltarea curriculumului în concordanţă cu standardele educaţionale. În scopul aplicării eficiente a curriculumului modernizat vor fi elaborate modele şi tehnologii educaţionale privind educaţia timpurie, programe şi complexe didactico-metodice pentru atingerea standardelor de învăţare şi dezvoltare a copilului. Va fi evaluat impactul promovării standardelor şi curriculumului modernizate asupra dezvoltării copilului; obţinute şi aplicate metodologii şi instrumente de evaluare a gradului de pregătire către debutul şcolar, precum şi a celor de asigurare  a adaptării şcolare eficiente.
 
Obiectivele proiectului: 
  • Analiza cadrului de politici privind educaţia timpurie pentru toţi copiii şi accesul lor la servicii de calitate;
  • Dezvoltarea  curriculumului şi tehnologiilor educaţionale privind educaţia timpurie pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţie de calitate;
  • Elaborarea şi experimentarea metodologiei de aplicare eficientă a standardelor de învăţare şi dezvoltare pentru copil, a curriculumului modernizat în raport cu standardele;
  • Elaborarea produselor curriculare în scopul aplicării eficiente a curriculumului modernizat în conformitate cu standardele de învăţare şi dezvoltare; Evaluarea impactului curriculumului modernizat asupra dezvoltării copilului de vârstă timpurie şi adaptării lui şcolare.


Sinteze ale activității științifice și inovative, anii 2015-2016:
Date de contact:
Tel. 022 400 714