Sectorul Limbă și Comunicare
 

 

Sectorul Limbă și Comunicare

 

Maria HADÎRCĂ, Dr.conf.cerc., şef sector 

Proiect de cercetare:
Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi (15.817.06.15.A)Anul 2016
Anul 2015