Sectorul Parteneriate Educaţionale

Tema proiectului: 15.817.06.17A Elaborarea mecanismelor şi metodologiilor pedagogice de conjugare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate pentru asigurarea coeziuni sociale şi oferirea unei educaţii de calitate

Obiectiv-cadru în 2019: Elaborarea metodologiilor pedagogice privind consolidarea parteneriatului şcoală-familie-comunitate prin prisma Standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general
  1. Valorificarea domeniilor de parteneriat dintre şcoală, familie şi comunitate în conformitate cu Standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general.
  2. Elaborarea modelelor pedagogice privind asigurarea relaţiilor de colaborare cu familia şi comunitatea prin prisma Standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general.
  3. Elaborarea suportului metodologic privind asigurarea implementării Parteneriatelor educaţionale conform Standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general.
  4. Elaborarea recomandărilor metodologice privind eficientizarea formării continuă a cadrelor didactice în problemele parteneriatului prin prisma Standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice
Director de proiect Angela Cara, dr., conf. cerc.

Echipa de cercetare:
Andrieș Vasile, dr. în șt. pol., şef sector
Globu Nelea, dr. în şt.ped.,cercetător ştiinţific superior
Cara Angela, dr., conf. cerc., cercetător ştiinţific coordonator
Solovei Rodica, dr., conf. cerc., cercetător ştiinţific coordonator
Orîndaş Lilian, cercetător ştiinţific


Activitatea Ştiinţifică şi Inovaţională în anul 2016

Activitatea Ştiinţifică şi Inovaţională în anul 2015