Sectorul Calitatea Educaţiei

Tema proiectului: 15.817.06.16 A. Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului educaţional în învăţămîntul secundar general

Director de proiect Ludmila Franţuzan, doctor în pedagogie

Şef sector Svetlana Nastas, doctor în pedagogie

Obiectivul-cadru
Dezvoltarea curricula la Educaţia Ştiinţifică, Tehnologică, Fizică şi Artistică din perspectiva calităţii, eficienţei şi relevanţei competenţelor necesare  pentru viaţă şi elaborarea cadrului conceptual al curriculumului la decizia şcolii.  

Executanţii:
 1. Nastas Svetlana, dr., şef sector
 2. Botgros Ion, dr. conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator
 3. Franțuzan Ludmila, dr., cercetător ştiinţific superior
 4. Achiri Ion, dr. conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator
 5. Godoroja Rita, dr., cercetător ştiinţific superior
 6. Crudu Valentin, dr., cercetător ştiinţific
 7. Hîncu Ionele, cercetător ştiinţific stagiar
 8. Pisău Aurica, cercetător ştiinţific stagiar
 9. Galben-Panciuc Zinaida, cercetător ştiinţific stagiar
 10. Cotoviţchii Daniela, cercetător ştiinţific stagiar
 11. Gaiciuc Valentina, cercetător ştiinţific stagiar
 12. Lungu Corina, cercetător ştiinţific stagiar
 13. Ceapă Valentina, cercetător ştiinţific stagiar
 14. Goraş Mariana, cercetător ştiinţific stagiar
 15. Păgînu Victor, cercetător ştiinţific stagiar
 16. Onica Vasile, cercetător ştiinţific stagiar

 Rezumatul proiectului pentru perioada 2015-2018Anul 2015