Sectorul Calitatea Educaţiei

Tema proiectului: 15.817.06.16 A. Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi relevanţei procesului educaţional în învăţămîntul secundar general

Director de proiect Ludmila Franţuzan, doctor în pedagogie

Şef sector Svetlana Nastas, doctor în pedagogie

Obiectivul-cadru
Dezvoltarea curricula la Educaţia Ştiinţifică, Tehnologică, Fizică şi Artistică din perspectiva calităţii, eficienţei şi relevanţei competenţelor necesare  pentru viaţă şi elaborarea cadrului conceptual al curriculumului la decizia şcolii.  

Executanţii:
 1. Nastas Svetlana, dr., şef sector
 2. Botgros Ion, dr. conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator
 3. Boian Ion, dr. conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator
 4. Achiri Ion, dr. conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator
 5. Godoroja Rita, dr., cercetător ştiinţific superior
 6. Crudu Valentin, dr., cercetător ştiinţific
 7. Mistreanu Tatiana, dr., cercetător ştiinţific stagiar
 8. Catanoi Victoria, cercetător ştiinţific stagiar
 9. Hîncu Ionele, cercetător ştiinţific stagiar
 10. Pisău Aurica, cercetător ştiinţific stagiar
 11. Prunici Elena, cercetător ştiinţific stagiar
 12. Galben-Panciuc Zinaida, cercetător ştiinţific stagiar
 13. Pîrlog Antonina, cercetător ştiinţific stagiar
 14. Cotoviţchii Daniela, cercetător ştiinţific stagiar
 15. Gaiciuc Valentina, cercetător ştiinţific stagiar
 16. Lungu Corina, cercetător ştiinţific stagiar
 17. Ceapă Valentina, cercetător ştiinţific stagiar
 18. Goraş Mariana, cercetător ştiinţific stagiar
 19. Păgînu Victor, cercetător ştiinţific stagiar
 20. Onica Vasile, cercetător ştiinţific stagiar
Rezultate:
Au fost analizate Reperele conceptuale privind starea curricula din perspectiva calității, eficienţei și relevanţei competenţelor necesare  pentru  viaţă.  
Matematica:  Achiri I., Ceapă V.
Fizica: Botgros I., Păgînu V.
Informatica: Pisău A.
Biologie: Prunici E.
Chimie: Godoroja R.
Ed. fizică: Boian I., Onică V.
Istorie: Mistreanu T.
Ed. muzicală: Hîncu I.
Geografie: Pîrlog A.

A fost analizate Reperele teoretice privind elaborarea curricula opţionale şi celor stabilite de componenta locală la nivel naţional/internaţional. (Botgros I., Nastas S.)

În perspectiva de referinţă au fost publicate 3 materiale ltiinţifico-didactice.

Publicaţii:
Botgros I. „Eficienţa procesului educaţional: o comuniune cognitivă şi constructivă a profesorului cu elevii”. Didactica Pro, nr.2 (96) p. 11-16, 2016, ISSN 1810-6455.

Tatiana Mistreanu, Liudmila Bologan, Ghid pentru profesor. Informare în problematica HIV/SIDA, Comisia națională a Republicii Moldova pentru UNESCO, Chișinău, 2016, 67 pag.

Pîrlog A. Proiecte didactice extracuriculare. Publicația perioadică Învățătorul Modern.2016. pag 68-71,ISBN 978-9975-3115-0-2.

    Activităţi ştiinţifice:
Seminar instructiv-metodic republican: „Interdisciplinaritatea în muzică-succes pentru o învțare de calitate”, Centrul ARTICO, martie, 2016 (Hîncu I.)

Activităţile de promovare a cercetărilor au fost desiminate în cadrul seminarului modular Proiectarea procesului de învățămînt la disciplinele de specialitate din perspectiva pedagogiei competențelor. Chișinău, Colegiul de Microelectronică și Tehnică de calcul, 03.02.2016 (Achiri I.)

 


Anul 2015