Dezvoltarea standardelor de eficienţă a învăţării şi a standardelor de calitate a instituţiei de învăţămînt secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului 
 Durata de imlementare : 9 luni (01 mai 2013 – 31 ianuarie 2014)

I.Obiectivele proiectului
 • Dezvoltareastandardelor de eficienţă a învăţării în bază de competenţe, prin elaborarea ansamblului de instrumente de evaluare aferente acestora;
 • Implementarea etapizată a ansamblului de instrumente de evaluare aferente standardelor de eficienţă a învăţării în bază de competenţe în instituţiile de învăţămînt secundar general din republică;
 • Dezvoltarea standardelor de calitate a instituţiilor de învăţămînt secundar general, prin elaborarea ansamblului de instrumente de evaluare aferente acestora;
 • Implementarea pe etape a ansamblului de instrumente de evaluare aferente standardelor de calitate a instituţiei de învăţămînt secundar general;
 • Formarea cadrelor didactice şi a celor manageriale în problemele implementării standardelor de eficienţă a învăţării şi a standardelor de calitate a instituţiei de învăţămînt secundar general.

II.Termenul executării
9 luni (01 mai 2013 – 31 ianuarie 2014)

III.Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Ministerul Educaţiei;
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
UNICEF

IV.Sumarul activităţilor realizate pînă în prezent

Activităţi planificate

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului (150 de cuvinte)

Dezvoltarea standardelor de eficienţă a învăţări în bază de competenţe, prin elaborarea ansamblului de instrumente de evaluare aferente acestora

 • A fost elaborat proiectul de instrumente de evaluare aferente standardelor de eficienţă a învăţării în bază de competenţe; referenţialul de evaluare;
 • A fost elaborată metodologia de pilotare a ansamblului de instrumente de evaluare aferente standardelor de eficienţă a învăţării în bază de competenţe în unele şcoli ale republicii;
 • S-a pilotat ansamblul de instrumente de evaluare aferente standardelor de eficienţă a învăţării în bază de competenţe şi se colectează date cu referire la eficacitatea acestora, în şcolile din republică;

Dezvoltarea standardelor de calitate a instituţiilor de învăţămînt secundar general, prin elaborarea ansamblului de instrumente de evaluare aferente acestora

 • Au fost elaborate modele de proiecte ale instrumentelor de evaluare aferente standardelor de calitate a instituţiilor de învăţămînt secundar general;
 • Au fost formaţi 20 experţi în problema elaborării şi pilotării ansamblului de instrumente de evaluare aferente standardelor de calitate a instituţiilor de învăţămînt secundar general;
 • S-a elaborat metodologia de pilotare a ansamblului de instrumente de evaluare aferente standardelor de calitate a instituţiilor de învăţămînt secundar general;
 • Au fost pilotate/implementate instrumentele de evaluare aferente standardelor de calitate a instituţiilor de învăţămînt secundar general din raioanele Floreşti şi Cahul;

Formarea cadrelor didactice şi a celor manageriale în problemele implementării standardelor de eficienţă a învăţării şi a standardelor de calitate în instituţiile de învăţămînt secundar general

 • Au fost formaţi 48 formatori centrali pentru stagiile de formare a cadrelor didactice din republică;
 • Au fost formate 560 cadre didactice în problemele implementării standardelor de eficienţă a învăţării şi a standardelor de calitate în instituţiile de învăţămînt secundar general;


V.Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute, 2013
 
Sunt fundamentate componentele de bază ale instrumentelor de evaluare aferente standardelor de eficienţă a învăţării.
Se propun noi mecanisme de armonizare şi interrelaţionare a elementelor: competenţe, standarde, criterii, indicatori, produse, descriptori.
Sunt argumentate teoretico-ştiinţific conţinuturile standardelor de calitateîn instituţiile de învăţămînt secundar general şi stabilite instrumentele de valorificare a acestora.