Noutati masterat

 Noutăţi


REZULTATELE PREVENTIVE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II, ETAPA I 


Admiterea la studii superioare, ciclul II masterat,pentru anul de învăţământ 2015 -2016

În atenţia masteranzilor anului II de studii programul PRE-BOLOGNA...

În atenţia masteranzilor anului II de studii programul PRE-BOLOGNA...

În atenţia masteranzilor anului II de studii

ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA TURUL III LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT!

ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ABSOVENŢI !

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă şedinţa masteranzilor după cum urmează:

Înaintarea locurilor, cu finanţare bugetară şi în bază de contract, pentru concurs la studii superioare, ciclul II, masterat, anul de studii 2014-2015IŞE anunţă admiterea la studii superioare, ciclul II, masterat, pentru anul de învăţământ 2014 -2015, buget/contract, la specializările: 

 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare, CICLUL II MASTERAT