Servicul de Relaţii Internaţionale şi Transfer Tehnologic 

     Servicul de Relaţii Internaţionale şi Transfer Tehnologic monitorizează extinderea colaborării în domeniul ştiinţelor educaţiei a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei cu partenerii din străinătate, astfel pledînd pentru intehrarea institutului în comunitatea ştiinţifică internaţională. 
     Activitatea de colaborare internaţională a Institutului rezidă în cooperarea cu instituţiile de profil îdin Uniunea Europeană şi din lume. Ea se realizează în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova face parte, precum şi în baza unor acorduri bilaterale.  
 
Colaborarea internaţională include:
  • participări la manifestări ştiinţifice, 
  • vizite de documentare, 
  • schimburi de experinţî şi de informaţii ştiinţifico-tehnologice, 
  • participări în realizarea în comun a unor proiecte de cercetare. 
     Transferul tehnologic vizează implementarea tehnologiilor informaţionale şi a rezultatelor ştiinţifice, ale elaborărilor practice finalizate în cunoştinţe ştiinţifice noi, în servicii, procese noi sau perfecţionate care corespund necesităţilor practice şi cerinţelor pieţei şi care sînt supuse procesuluu de transfer tehnologic şi de comercializare. 
     Serviciul Relaţii Internaţionale şi Transfer Tehnologic colaborează activ cu Direcţia Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională şi Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Științe a Moldovei şi Agenţia de Stat pentru Proprietate intelectuală.
 

  Colaboratorii Serviciului Relaţii Internaţionale şi Transfer Tehnologic sînt: 

  1. Morozan Olga- cercetător ştiinţific, Master în Psihologia Socială, Doctorandă
  2. Olaru Natalia- cercetător ştiinţific, Master în Management Educaţional
     Unul dintre proiectele internaţionale de succes monitorizate de către Servicul Relaţii Internaţionale şi Transfer Tehnologic  a fost proiectul Student Active Learning in Science (SALiS) - TEMPUS TACIS derulat în perioada 2010-2012. În cadrul acestui proiect, un consorţium de parteneri SALiS din ţările partenere din Uniunea Europeană  cum sînt Germania, Irlanda şi Bulgaria şi ţările  beneficiare cum sînt Georgia, Israel şi Moldova au pledat pentru promovarea predării chimiei, fizicii şi biologiei prin intermediul instruirii problematizate în cadrul experimentelor ştinţifice efectuate în cadrul laboratoarelor de profil,  astfel dezvoltînd la elevi competenţa de cunoaştere ştiinţifică.