SONDAJE DE OPINIE... SONDAJE FORMULAR
de înregistrare
(„Evaluarea criterială prin descriptori
în învăţământul primar”)

Noutăţi / Anunţuri

IŞE Vă invită să participați la SIMPOZIONUL PEDAGOGIC INTERNAŢIONAL cu genericul EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI
Vineri, 12 mai 2017, la ora 14:00, în ședința SŞP din cadrul IŞE va fi examinată teza de doctor în ştiinţe pedagogice, a dnei Tatiana BALAN, cu tema: MODELIZAREA PEDAGOGICĂ A MENTORATULUI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE
Stagiul de formare profesională continuă la Psihopedagogia Artelor, organizat de IŞEla Școala de Arte Valeriu Hanganu din or. Cantemir
Vineri, 17 martie 2017, la ora 14:00, în ședința SŞP ad-hoc din cadrul IŞE va fi examinată teza de doctor habilitat în ştiinţe psihologice, a dnei Ludmila Anţibor, doctor în ştiinţe biologice, cu tema:
Marți, 07 martie 2017, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică.
Joi, 09.02.2017, la ora 14:00, în ședința SŞP ad-hoc din cadrul IŞE va fi examinată teza de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, a dlui Adrian GHICOV, dr. în ştiinţe pedagogice cu tema: CADRUL CONCEPTUAL AL RETELLIZĂRII ÎN METODOLOGIA PROTEXTULUI
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă concurs la următoarele funcţii:
Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2017
„Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar”, ediția, 2017
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă vacante următoarele funcţii:
Vineri, 25 noiembrie 2016, la ora 14:00 în ședința SȘP din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în pedagogie a Dlui Oleg Ababii, cu tema: Managementul recuperării copiilor cu deficiențe mintale în instituţia de tip complex educațional.
RAPORT cu privire la activitatea Bibliotecii în semestru I al anului 2016